Угода користувача

 

                 Ліцензійна угода

Адміністрація Сайту (Ліцензіат) надає Вам право використання Сайту FYPNET.COM на умовах, що є предметом даної Ліцензійної угоди. В зв’язку з чим, Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами даної Ліцензійної угоди, яка розглядається Адміністрацією Сайту як публічна оферта згідно ст. 641 Цивільного кодексу України.

  1. Загальні умови.

 

Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з даною Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Коли Ви надаєте контент через Сайт FYPNET.COM, тим самим Ви всловлюєте свою згоду та прийняття Вами всіх чинних умов та положень, що викладені в цій Угоді та Правилах користування Сайтом FYPNET.COM, що загалом регулюють договірні відносини Користувача з Адмінстірацією.

Ця Угода може бути змінена та/ або доповнена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення в будь-який час та необмежену кількість разів. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою: http://www.fypnet.com/uk/page/terms. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти положення цієї Угоди на предмет їх зміни та/ або доповнення, а Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/ або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/ або доповненнями.

  1. Терміни, що використовуються в даній Угоді.

Сайт FYPNET.COM (раніше і далі - Сайт) – інтернет-ресурс, який складається з сукупності (а) програм для ЕОМ (програмних кодів, що використовуються на ЕОМ) та (б) інформації (Контенту), що розміщена в них Адміністрацією та/або Користувачами. Сайт FYPNET.COM міститься в інформаційній системі, яка забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою (доменному імені): http://fypnet.com (включаючи всі рівні зазначеного домену, як функціонуючі на дату укладення цієї Ліцензійної угоди, так й ті, що вводяться в експлуатацію протягом всього строку його дії).

Ліцензіат (або Адміністрація Сайту, Адміністрація) – фізична особа громадянин України - Прадун Володимир Валентинович, ідентифікаційний номер платника податків 3200503896.

Ліцензіар (або Користувач) – суб’єкт господарювання, зареєстрований в установленому чинним законодавством України порядку (юридична особа та/або фізична особа-підприємець), зареєстрований на Сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядку, володіє достатньою право та дієздатністю для цього, та що діє самостійно та/або через свого представника, який, в свою чергу, володіє відповідними й достатніми повноваженнями.

Угода (або Ліцензія) – текст даної Ліцензійної угоди між Адміністрацією Сайту (Ліцензіатом) та Користувачем (Ліцензіаром), який містить всі необхідні умови ліцензійного договору та укладається між Адміністрацією та Користувачем у спрощенному порядку, та є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

Контент – будь-які та всі носії та матеріали, які Користувач надає через Сайт, в том числі, серед іншого, фотокадри, письмові та усні заяви, аудіо та відеозаписи, та будь-які інші та всі матеріали, в матеріальній чи нематеріальній формі.

 

  1. Надання контенту.

Для надання контента через Сайт Користувач повинен підписати або будь-яким іншим шляхом висловити свою згоду з даною Ліцензією, завантажити свій контент (надати копію контенту) через Інтернет за допомогою Сайту. Реєстрація Корстувача на Сайті є достатнім підтвердженням його згоди з даною Ліцензією. При кожному завантаженні або наданні контенту, Користувач підтверджує прийняття ним та згоду дотримуватися всіх умов цієї Ліцензії. Для публікації та демонстрації на Сайті, контент Користувача повинен відповідати всім специфікаціям та вимогам відносно формату, сумісності та функціоналу, якщо такі вимоги встановлені Адміністрацією.

Користувач надаючи свій контент, також висловлює погодження та розуміє те, що термін «надання контенту» також включає, серед іншого, та відноситься до всій інформації, яку Користувач надає, або яку Адміністрація може отримати в зв’язку з контентом Користувача та наданням контенту. Користувач повинен завжди зберігати копію будь-яких матеріалів, що надсилаються, тому що Адміністрація не несе відповідальності за втрату, пошкодження контенту, контент, що відправлений за невірною адресою, непридатний для користування або нечитаємий контент. Докази надання Користувачем контенту не є доказами отримання Адміністрацією яких-небудь матеріалів.

  1. Вимоги до контенту.

            Користувач несе одноособову відповідальність за надання контенту (та наслідки такого надання), зроблене від імені Користувача, з електронної адреси Користувача та/ або з інших джерел, що дозволяють визначити особу відправника. Контент не відображає думку Адміністрації, та остання не заявляє та не обмежує справжонсті, оригінальності та точності любого контенту, а також не підтримує будь-які думки, що висловлені в контенті, та за виключенням спроб з боку Адміністрації попередити демонстрацію Забороненого Контенту (згідно терміну нижче), Адміністрація має право не фільтрувати та не перевіряти контент. Ні за яких обставин Адміністрація не несе та не може трактуватися як така, що несе відповідальність за або в звязку з контентом Користувача. Якщо Адмірністрація на власний розсуд приймає рішення про те, що Користувач не відповідає вимогам Адміністрації у відношенні контенту, або якщо, за думкою Адміністрації, Користувач або контент, що наається Користувачем порушує дану Ліцензію або Правила користування Сайтом FYPNET.COM, Адміністрація збергіає право в будь-який час, без обов’язків щодо повідомлення та без обмеження по відношенню будь-яких та всіх прав, які Адміністрація може мати за даною Ліцензією, по закону чи по справедливості, (a) відхилити контент, що надається Користувачем, (б) відмовити Користувачу в наданні іншого контенту на розгляд, (в) видалити інший контент Користувача, (г) анулювати реєстрацію Користувача та право використання Сайту (д) використати будь-які технологічні, юридичні, оперативні та інші засоби для примусового виконання умов даної Ліцензії, в том числі, серед іншого, блокування певних IP-адрес та деактивації реєстрації Користувача та права доступу з використанням електронної адреси Користувача.

Користувач зобов’язується не надавати та не намагатися надати, а Адміністрація має право відхилити, відмовитися в прийнятті, видалити або іншим чином розпорядитися будь-яким «Забороненим Контентом», який визначається як контент, який є чи може тлумачитися як такий, що порушує умови даної Ліцензії, в том числі, серед іншого:

- такий, що спричиняє шкоду, містить нападки в адресу будь-кого або контент, який може заважати, забороняти, обмежувати або іним чином заважати іншим особам у використанні Сайту; або

- який є причиною несанкціонованного доступу до Сайту або інформації інших користувачів; або

- який є причиною модифікації, спричинення шкоди, збоїв в роботі, змін у використанні, параметри, функції, роботу або технічне обслуговування Сайту; або

- який порушує будь-які вимоги, правила, умови використання Сайту.

Адміністрація не контролює контент, що надається, і хоча Адміністрація може проглядати контент з метою попередження появи та відображення на Сайті Забороненого Контенту, Адміністрація не несе обов’язку щодо перегляду, оцінкие та моніторингу контенту із зазначеною метою. Адміністрація зберігає право проглядати будь-який контент, що надається, та видаляти, редагувати або відхиляти, без направлення повідомлень на адресу Користувача, будь-який контент, який, за думкою Адміністрації, є наклепницьким, непристойним, порнографичним, або таким, що порушує авторське право, право на товарний знак або інші права на обєкти інтелектуальної власності, дану Ліцензію, або є за будь-якої іншої причини неприйнятним для Адміністрації, та Адміністрація, при цьому, не несе обов’язків або відповідальності перед Користувачем за вчинення даних дій або їх здійснення певним чином. Якщо Адміністрація отримує повідомлення про факт пред’явлення позову про порушення, яке задовольняє певним встановленним законом вимогам, таке як повідомлення або вимога про видалення незаконного контенту у відповідності до вимог законодавства України, що регулює авторське право та відносини пов’язани з цим, Адміністрація может видалити такий контент. Адміністрація зберігає право надавати інформацію правоохоронним органам, іншим державним органам, а також на підставі судового наказу, рішення, постанови чи припису контролюючого органу, з метою захисту відповідних інтересів, та з метою виконання обов’язків, встановлених законом, нормативних вимог, вимог аудиту.

  1. Авторьске право.

            Якщо Користувач вважає, що який-небудь контент порушує авторське право іншої особи, дану Ліцензію або яким-небудь чином спричиняє шкоду правам іншим осіб, Користувач може повідомити про таке порушення Адміністрацію. Адміністрація не зобов’язана відповідати на такі повідомлення, при цьому Адміністрація завжди зберігає за собою право вчинити чи не вчинити будь-яку даю виключно на власний розсуд.

  1. Права, що надаються.

                  В зв’язку с кожним та будь-яким контентом, який Користувач завантажує або надає через Сайт, Користувач надає Адміністрації необмежену, безумовну, безвідзивну, чинну по всьому світу, протягом необмеженного періоду часу, без обов’язків про виплату роялті, ліцензію, повноваження та дозволи, в будь-якій формі або форматі, на або за допомогою будь-якого носія, з використанням будь-якої технології або технічних засобів, які відомі в даний час або будуть винайдені в майбутньому, повністю або частково, на розсуд Адміністрації здійснювати послуги хостингу, розміщувати в кеш, зберігати, обслуговувати, використовувати, розповсюджувати, відображати, виконувати, публікувати, транслювати, та іншим чином, здійснювати не комерційне використання всього або частини контента Користувача на Сайті, з будь-якою метою, не несучи при цьому перед Користувачем ніяких обов’язків по звітності, повідомленню, згадуванню в якості автору або інших обов’язків, а також право надавати ліцензію та субліцензію та дозволяти іншим особам здійснювати будь-які із прав, надаинх Адміністрації по даній Ліцензії.

Права, ліцензії та привілеї, зазначені в даній Ліцензії та наданя Адміністрації, набирають чинності з моменту надання контенту на Сайт та продовжують діяти протягом необмеженого періоду часу, вне залежності від того, чи продовжує Користувач бути зареєстрованим користувачем чи ні. Вне залежності від сенсу вищезазначеного, Користувач підтверджує та погоджується з тим, що від Адміністрації не потрібно, та Адмінітсрація не зобов’язана надавати послуги хостингу, індексувати, відображати, принимати або використовувати наданий контент, та може на свій розсуд видалити або відмовитися розміщувати, індексувати, відображати, принимати, використовувати або вчиняти будь-які дії по відношенню до будь-якого контенту. Після надання контенту, Користувач не має право забороняти, обмежувати, відкликати або припиняти дію будь-яких наданих Адміністрації прав.

  1. Право власності.  

 

 

За виключенням ліцензій, дозвлів, та прав, наданих за цією Ліцензією, Адміністрація не набуває ніяких прав власності на контент, що надається. Недивлячись на те, що шляхом кожного та любого надання Користувачем контенту Користувач запитує та надає Адміністрації вказівку використовувати та експлуатувати всі права, надані за Ліцензією, Адміністрація не несе обов’язку здійснювати будь-що з переліченого.

Користувач повинен володіти правом власності на кожну одиницю контенту, що надається та кожний елемент такого контенту, а також правом надавати всі дозволи, погодження та права, що зазначеня в даній Ліцензії. Якщо Користувачу не належить на виключній основі всі зазначені права, для укладення даної Ліцензії та виконання всіх обов’язків за нею Користувач повинен отримати всі необхідні дозволи, погодження, права від правовласників.

Користувач заявляє, гарантує та зобов’язується Адміністрації, та кожним наданням контенту на Сайт, Користувач підтверджує наступну заяву, гарантію та обов’язок про те, що (a) Представник Користувача має право укладати дану Ліцензію і виконувати зобов’язання по ньому, оскільки він має усі необхідні для цього повноваження, надані органами управління Користувача і відсутні будь-які обставини, що обмежують його право укласти і виконати умови цієї Ліцензії; (б) фізична особа, яка уклала цю угоду від імені Користувача, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі внутрішні процедури Користувача, необхідні для реалізації цих повноважень, є дотриманими і виконані в повному обсязі належним чином; (в) Користувач володіє достатньою право- та дієздатністю для укладення даної Ліцензії та виконання і дотримання всіх її умов; (г) вся інформація, надана Користувачем в зв’язку з використанням Сайту, та всякий раз при наданні Користувачем контенту на Сайт, є вірною, повною та актуальною, (д) ані контент Користувача, ані надання ним контенту не порушує дану Ліцензію, прав будь-якої іншої особи, будь-яких з обов’язків Користувача, закону чи нормативного акту, ні спричиняє шкоди та не є незаконним присвоєнням будь-якого об’єкту інтелектуальної власності, порушенням права на недоторканність приватного життя, права на публічність або інших прав іншої особи, (е) Користувачу належать та будуть належати всі права власності, ліцензії, майнові та інши права, що необхідні для укладення, надання дозволу, прав та виконання зобов’язань за цією Ліцензією (є) Користувач буде виконувати всі правила, які регулюють Сайт.

За вимогою Адміністрації, Користувач зобов’язується надати Адміністації будь-які документи, обгрунтування та погодження, що необхідні для підтвердження виконання Користувачем будь-яких та всіх умов даної Ліцензії, в том числі, серед іншого, вищезазначених заяв, гарантій та обов’язків.

  1. Відшкодування шкоди.  

Зобов’язання про відшкодування шкоди за даною Ліцензією включає, серед іншого, позови третіх осіб, що виникли з, в зв’язку з або за причиною контенту Користувача, наданням Користувачем контенту та (або) будь-яким чином повязані з даною Ліцензією та (або) Сайтом.

  1. Обмеження відповідальності.  

ПОСЛУГИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ НАДАЮТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМОЇ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ГАРАНТІЇ. ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ САЙТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. КОРИСТУВАЧ НЕСЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЛАСНИЙ КОНТЕНТ, ЗАЯВИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗА ДАНОЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ ТА ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ, ЩО БУВ СПРИЧИНЕНИЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ АБО ВТРАТУ ДАННИХ ЗА НАСЛІДКОМ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ. АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВСІХ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЙ, В ТОМ ЧИСЛІ, СЕРЕД ІНШОГО, ГАРАНТІЇ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ, НАЛЕЖНОСТІ ТА/АБО БЕЗПЕКИ САЙТУ, ЯКОГО-НЕБУДЬ КОНТЕНТУ, МАТЕРИАЛУ, ІНФОРМАЦІЇ, ДАНИХ, НАДАНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, РЕСУРСІВ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЇ НЕПОРУШНОСТІ, КОМЕРЦІЙНОЇ ЯКОСТІ АБО НАЛЕЖНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ПЕВНОЮ МЕТОЮ, АБО ЩО САЙТ БУДЕ ФУНКЦІОНУВАТИ АБО ПРАЦЮВАТИ ПЕВНИМ ЧИНОМ.

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ТА ВСЮ ШКОДУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ Є ВОНА РЕЛЬНОЮ ШКОДОЮ, ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНОЮ, ШКОДОЮ ПОВ’ЯЗАНОЮ З ФАКТИЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ СПРАВИ, ШТРАФНИМИ САНКЦІЯМИ, А ТАКОЖ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИН ЇЇ ВИНИКНЕННЯ, МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕДБАЧЕННЯ, ФОРМИ ПОЗОВУ АБО ПІДСТАВ ДЛЯ ПОЗОВУ, А ТАКОЖ В ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ АДМІНІСТРАЦІЯ БУЛА ПОВІДОМЛЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ШКОДИ.

  1. Прикінцеві положення.  

Дана Ліцензія та Правила користування Сайтом FYPNET.COM являють собою всі угоди між Користувачем та Адміністрацією в повному обсязі в зв’язку з предметом даної Ліцензії та скасовують будь-які угоди, що передували їх укладенню в частині, що протирічить цій Ліцензії та Правилам користування Сайтом FYPNET.COM. Адміністріція має право в будь-який час зупинити дію даної Ліцензії та прав Користувача на користування Сайтом, без зобов’язання щодо направлення повідомлення в адрес Користувача. Адміністарція має необмежане право передавати та переуступати дану Ліцензію та всі і будь-які з прав та привілеїв за даною Ліцензією будь-якій юридичній чи фізичній особі. Дана Ліцензія є обов’язковою для всіх правонаступників та нащадків Користувача. Дана Ліцензія регулюється нормами чинного законодавства України.

Дана Ліцензія може бути змінена Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення. Будь-які зміни в Ліцензію, здійсненні Адміністрацією в односторонньому порядку вступають в силу з моменту опублікування таких змін на Сайті. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/ або доповнень до Ліцензії означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/ або доповненнями.

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Ліцензії будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Ліцензії та вони зберігать свою чинність.